„Schmetterlingswiesen – Lúka pre motýle“ vo vonkajšej oddychovej zóne FRI UNIZA

Podľa vzoru nášho nemeckého partnera TU Dresden sa aj my na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA snažíme aplikovať koncepciu „Schmetterlingswiesen – Lúka pre motýle“ v našej vonkajšej oddychovej zóne. Celý pás plochy je vyhradený na tento účel. Nekosíme ho a umožňujeme tak vznik lúky plnej kvetov, ktoré ponúkajú životný priestor pre motýle, včielky, čmeliaky a ostatný hmyz. Sme radi, že sa u nás udomácnili aj niektoré vzácne druhy motýľov ako vidlochvost feniklový a ovocný, dúhovec väčší a menší, žltáčik zaňoväťový, modráčik bielopásy, či ohniváčik veľký.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI