Seminár k aktuálnym výzvam na podávanie žiadostí o štipendium v zahraničí

SAIA Žilina, n.o. v spolupráci so Žilinskou univerzitou organizujú seminár:

Aktuálne štipendiá na základe medzivládnych dohôd na akademický rok 2013/2014

Seminár bude venovaný aktuálnym výzvam na podávanie žiadostí o štipendium do Poľska (uzávierka 21.2.), Českej republiky (21.2.), Maďarska (7.3.) a Rakúska (15.3.).
V ponuke sú semestrálne,  či viacmesačné pobyty  pre študentov, doktorandov; letné jazykové školy, ako aj výskumné pobyty pre vedecko-výskumných pracovníkov (bez obmedzenia veku).

Ak by mal niekto záujem dozvedieť sa o týchto štipendiách viac, či získať informácie o podkladových materiáloch potrebných k žiadosti, nech sa príde informovať dňa

6. februára (streda) 2013 o 9:30 hod. do zasadačky Vedeckej rady ŽU, Nová Menza, Vysokoškolákov 26, Žilina.

Bližšie informácie: saia.zilina@saia.sk, Lenka Majchráková, koordinátorka akademických programov

 Plagát


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI