Slávnostné odovzdanie prestížneho ocenenia „Scheidt & Bachmann Award“ 2022

28. júna sa uskutočnilo počas slávnostných promócií v Mestskom úrade v Žiline slávnostné odovzdanie prestížneho ocenenia „Scheidt & Bachmann Award“, ktoré bolo udelené Ing. Richardovi Labátovi – absolventovi študijného programu Počítačové inžinierstvo. Vedúcim diplomovej práce bol Ing. Michal Hodoň, PhD. z Katedry technickej kybernetiky. Ocenenie odovzdal prokurista spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko Ing. Marián Koprda.

Ocenená bola jeho diplomová práca „Vstavaný systém na rozpoznanie evidenčného čísla vozidla“, v ktorej navrhol a skonštruoval funkčné riešenie parkovacieho vstavaného systému pomocou mikropočítača Raspberry Pi. Cieľ diplomovej práce bol realizovaný v jej praktickej časti, ktorá bola rozdelená na menšie čiastkové bloky. Prvý blok pracoval s knižnicou OpenCV, kde pomocou nej robil detekciu TEČ, jej následné orezanie a segmentáciu jednotlivých znakov z nej. Tie boli ďalej rozpoznávané vďaka vlastnej konvolučnej neurónovej siete, namodelovanej nástrojom TensorFlow. Druhý blok sa zaoberal použitím online databázy Firebase pre uchovávanie všetkých EČV s povoleným vjazdom na parkovisko. K nej bol vyvinutý obslužný riadiaci softvér pre klienta. Najskôr v CLI podobe a neskôr v GUI Android aplikácii s autentifikáciou. Tá umožňuje užívateľovi vytvoriť si vlastné konto a spravovať svoje EČV na jednotlivých parkoviskách. Posledný blok naplnil všetky ciele do funkčného riešenia v podobe modelu parkovacej závory, na ktorej boli úspešne otestované všetky bloky v jeden celok.

Touto cestou chceme poďakovať nášmu dlhoročnému a kľúčovému partnerovi – spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko za podporu mladých talentov na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Richardovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI