Software MSDN AA pre študentov FRI po novom !!!

Od januára 2013 je na FRI zavedený elektronický
systém na registráciu nových používateľov MSDN z radov študentov Fakulty riadenia
a informatiky. Znamená to, že už netreba posielať svoje údaje na určenú mailovú
adresu, ale každý nový záujemca sa registruje na webovej stránke. Učitelia, prosím informujte študentov.

Ďalšie informácie na www.fri.uniza.sk v časti -> Fakulta -> Služby -> msdn

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI