Spolupráca na projekte FP7 RASimAs

Pracovníci Katedry informatiky ŽU sa zapojili do projektu FP7 ICT-2013.5.2, No 610425  Regional Anaesthesia Simulator and Assistant (RASimAs) ako členovia konzorcia desiatich krajín (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia). Cieľom projektu je zvýšenie kvality starostlivosti o pacientov spolu so súčasnou redukciou nákladov na zdravotnícky systém.

 

info1     info2

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI