Spolupráca so spoločnosťou ING BANKA SLOVENSKO

Naše špecializované laboratória na Katedre informačných sietí boli vybavené novými stolnými PC, ktoré boli darované spoločnosťou ING BANKA SLOVENSKO. Touto cestou by sme chceli poďakovať tejto spoločnosti za vynikajúcu spoluprácu. 0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI