Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2020

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA Vám praje krásne prežitie vianočných sviatkov, plné pokoja, oddychu, darčekov koľko si želáte, ale hlavne jeden najdôležitejší - stráviť so svojimi blízkymi pekné chvíle, na ktoré budete dlho spomínať. Do nového roka pevné zdravie, veľa úspechov v študentskom, akademickom, ale najmä v osobnom živote.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI