Štátne skúšky z povinných predmetov v doktorandskom štúdiu

Dovoľujeme si Vás informovať, že sa dňa 25. 1. 2021 budú konať online prostredníctvom platformy Microsoft Teams štátne skúšky z povinných predmetov v študijných odboroch doktorandského štúdia: 

- informatika - predmety: Matematické princípy informatiky, Teória a metodológia aplikovanej informatiky - so začiatkom o 8.00 hod. podľa rozpisu TU  na linke: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc436fa67ba849a0baab7d29ea6912a6%40thread.tacv2/1611316619117?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%2208754b53-0866-49cb-858a-b55f8f4d7338%22%7d


ekonómia a manžment - predmety: Manažérske teórie, Metodológia výskumu v manažmente - so začiatkom 

o 9.00 hod. podľa rozpisu TU  na linke: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRhNWY0ZmItMTRiMi00NjI0LWI3YmEtNTJkYWQwOTU3OThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%2208754b53-0866-49cb-858a-b55f8f4d7338%22%7d

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI