Štipendium Bayhost

Bavorské krajinské ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a umenie ponúka štipendiá pre akademický rok 2015/16 aj pre uchádzačov zo Slovenska. Štipendiá sú určené na financovanie doktorandského alebo postgraduálneho štúdia na bavorských univerzitách. Minimálna dĺžka štipendia je jeden rok. Štipendium môže byť predĺžené dvakrát o rok, teda až do 3 rokov. Štipendium sa vypláca mesačne (700 €) a celkovo je to 8,400 € ročne.
Cieľom ročného štipendijného programu je podpora vedeckej spolupráce a akademickej výmeny medzi Bavorskom a štátmi strednej a juhovýchodnej Európy.

Viac informácií na stránke: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI