Štipendium v programe Santiago Grisolia 2015

Zámerom výzvy je udelenie štipendií na školenie výskumných pracovníkov vo výskumných organizáciách v autonómnej oblasti Valencia

s cieľom vyškoliť kvalifikovaných pracovníkov pre oblasť výskumu a vývoja

Výzva je zameraná na držiteľov vysokoškolských titulov z ne-španielskych univerzít v zodpovedajúcej oblasti výskumu.

Štipendium vo výške 1200 € mesačne (v hrubom) sa udeľuje maximálne na 3 roky, alebo po dobu obhájenia doktorandskej záverečnej práce (ak je táto doba kratšia ako 3 roky). Štipendium zahŕňa taktiež príspevok vo výške 1600 € na pokrytie cestovných nákladov a na usadenie sa vo Valencii počas prvého roka štipendia.


O štipendium sa môžu uchádzať ľudia, ktorý splnia, v rámci obdobia podávania žiadostí, nasledujúce požiadavky:

- Vzdelanie (titul) z ne-španielskej univerzity v oblasti vied zodpovedajúcej oblasti výskumu o ktorú sa uchádzač uchádza (resp. v ktorej podáva žiadosť)

- Titul získaný po 1. Januári 2012

- Zodpovedajúca úroveň hovoreného španielskeho alebo anglického jazyka 

- Bez obdržania titulu PhD.


Ďalšie dôležité informácie, vrátane dokumentov, ktoré je potrebné pred 10-tým Marcom 2015 odoslať hlavnému riešiteľovi projektu nájdete v priloženom súbore. Santiago Grisolia 2015


V prípade záujmu sa môžete hlásiť v Informačnom centre FRI.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI