ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ 2013

9. ročník celoškolskej súťaže s medzinárodnou účasťou o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Detailné informácie.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI