Úspech FRI UNIZA v grantovej súťaži UNIZA v kategórii grantové projekty vedecko-pedagogických zamestnancov do 35 rokov

Náš kolega doc. Ing. Michal Kvet, PhD. získal 3. miesto v kategórii grantové projekty vedecko-pedagogických zamestnancov do 35 rokov v rámci grantovej súťaže UNIZA, do ktorej bolo prihlásených 53 projektov z jednotlivých fakúlt UNIZA. Názov jeho projektu: SQL tuning v prostredí temporálnych architektúr databázových systémov. Michalovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších výskumných úspechov v oblasti databázových systémov.

Do grantovej súťaže sa zapojili aj ďalší naši kolegovia, ktorí úspešne obhájili svoje projekty. Ich umiestnenie je uvedené nižšie v tabuľke. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ich výskume.

P. č.
Názov projektu
Zodpovedný riešiteľ
Pracovisko
Hodnota kvality
3.
SQL tuning v prostredí temporálnych architektúr databázových systémov
doc. Ing. Michal Kvet, PhD.
Katedra informatiky
4,72
9.
Modulárna dekompozícia v analýze spoľahlivosti
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.
Katedra informatiky
4,50
20.
Nástroje pre zrýchlenie procesu konvergencie siete
doc. Ing. Jozef Papán, PhD.
Katedra informačných sietí
4,30
24.
Vývoj interaktívneho vzdelávacieho portálu
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.
Katedra informatiky
4,27
29.
Systémy měření a řízení výkonnosti v podmínkách slovenských podniků
Ing. Lucie Lendelová, Ph.D., MBA
Katedra manažérskych teórií
4,13
35.
Analýza spoľahlivosti a údajov medicínskych systémov
Ing. Ján Rabčan, PhD.
Katedra informatiky
4,05
41.
Kontajnerizácia v prostredí Cloud Computing-u
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Katedra informačných sietí
3,97
42.
Faktory determinujúce správanie sa spotrebiteľa v zdieľanej doprave
Ing. Eva Malichová, PhD.
Katedra makro a mikroekonomiky
3,97
47.
Kontrola vybraných pravopisných chýb v slovenčine
Ing. Matej Meško, PhD.
Katedra softvérových technológií
3,82
51.
Synergický efekt a strategická konkurencieschopnosť podnikov: prieskum a podklady pre vytvorenie metodológie na hodnotenie pripravenosti podnikov pre vznik pozitívnych synergických efektov
Ing. Martin Holubčík, PhD.
Katedra manažérskych teórií
3,52

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI