Úspešná obhajoba dizertačných prác

Minulý týždeň úspešne obhájili dizertačnú prácu a získali titul PhD. ôsmi naši doktorandi. V študijnom programe Aplikovaná informatika Michal Ďuračík, Jakub Hrabovský, Ján Rabčan, Kristína KovalčíkováZuzana Borčinová. V študijnom programe Manažment Patrik Ferenc, Dominika ŠpalekováDiana Zraková. BLAHOŽELÁME a prajeme im veľa ďalších úspechov. Už onedlho privítame prvákov doktorandov, ktorí prevezmú "štafetu".0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI