Úspešná realizácia Letnej školy programovania 2020

Minulý týždeň 47 šikovných žiakov stredných škôl úspešne absolvovalo Letnú školu programovania na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA, ktorá sa uskutočnila v rámci národného projektu IT akadémia. Veríme, že získané IT zručnosti využijú vo svojom ďalšom napredovaní. Musíme pochváliť ich aktivitu, odhodlanie a záujem pre oblasť informatiky a informačných technológií, ktorý pretavili k získaniu certifikátu o úspešnom absolvovaní letnej školy. Všetkým srdečne blahoželáme.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI