Úspešná realizácia ONLINE školy programovania 2020 na FRI UNIZA

30 šikovných žiakov zo stredných škôl sa minulý týždeň zúčastnili historicky prvej ONLINE školy programovania na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA v rámci národného projektu IT akadémia. Počas jedného týždňa (13. – 17.7.) sa oboznámili zábavnou formou s objektovým programovaním. Vytvorili si svoju vlastnú počítačovú hru s názvom Tanky. Chceli by sme sa poďakovať našim lektorom, a to Ing. Michalovi Vargovi, PhD. z Katedry informatiky, doc. Ing. Norbertovi Adamkovi, PhD. z Katedry matematických metód a operačnej analýzy, ale najmä našim úžasným študentkám informatiky Natálii Révészovej a Terézii Sliackej za ich skvelý lektorský výkon. Veľká pochvala smeruje aj žiakom SŠ za ich aktívnu prácu, za ktorú získali certifikát. Veríme, že sa oblasti informatiky a informačných technológií budú venovať aj naďalej. Držíme im palce.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI