Úspešná realizácia podujatia Letná škola Buď manažér 2019

Od 19. do 25. júna prebiehal na Fakulte riadenia a informatiky druhý ročník Letnej školy Buď manažér. Takmer 40 žiakov stredných škôl malo možnosť posunúť vpred svoje manažérske zručnosti. Vyskúšali si prácu v tíme pri riešení praktických úloh, pričom súťažili o hodnotné ceny, ktoré venovali partneri fakulty spoločnosti GoodRequest, Kros a Scheidt&Bachmann - ďakujeme. Poďakovanie patrí aj lektorom z Katedry manažérskych teórií za ich zaujímavé prednášky a praktické cvičenia.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI