Úspešné zahájenie FRI súťaže s názvom 3D tlač

15. januára 2023 bola úspešne zahájená FRI súťaž s názvom 3D tlač, ktorá je určená pre všetkých šikovných stredoškolákov a stredoškoláčky. Sme nesmierne radi, že o súťaž prejavilo záujem celkovo 233 žiakov z 89 stredných škôl prakticky z celého Slovenska (kompletný zoznam stredných škôl je uvedený na konci príspevku).

Na účastníkov a účastníčky súťaže čakajú zaujímavé zadania v rámci troch súťažných kôl, pričom najlepší z nich sa následne stretnú vo finálnom kole, ktoré sa uskutoční v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky UNIZA.

Poďakovanie patrí hlavným organizátorom súťaže – našim kolegom z Katedry technickej kybernetiky - Ing. Lukáš Čechovič, PhD., Ing. Andrej Tupý a ich študentom z FriDLab-u.

Všetkým účastníkom a účastníčkam súťaže držíme palce a tešíme sa na ich prvé odovzdané vypracované zadania.

Zoznam stredných škôl zúčastnených účastníkov a účastníčok:

Bratislavský kraj

 • Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
 • Gymnazium Alberta Einsteina, Bratislava
 • Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
 • Gymnázium Karola Štúra, Modra
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova, Bratislava
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava
 • Stredná odborná škola informačných technológií, Bratislava 
 • Stredná odborná škola technológií a remesiel, Bratislava
 • Spojená škola Tokajícka, Bratislava
 • Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava

Trnavský kraj

 • Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda
 • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda
 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
 • Súkromné biligválne gymnázium BESST, Trnava
 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany
 • Stredná priemyselná škola technická, Trnava

Prešovský kraj

 • Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
 • Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad
 • Gymnázium sv. Jána Pavla II., Poprad
 • Obchodná akadémia, Poprad
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov
 • Stredná priemyselná škola, Snina
 • Stredná odborná škola technická, Poprad
 • Stredná odborná škola technická, Prešov
 • Stredná odborná škola technická, Humenné
 • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
 • Spojená škola sv. Jána Pavla II, Poprad
 • Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad
 • Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

Košický kraj

 • Gymnázium Komenského 32, Trebišov
 • Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves
 • Stredná odborná škola železničná, Košice

Žilinský kraj

 • Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
 • Gymnázium Veľká Okružná, Žilina
 • Gymnázium Hlinská, Žilina
 • Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
 • Gymnázium J. Lettricha, Martin
 • Gymnázium, Ružomberok
 • Gymnázium, Turzovka
 • Obchodná akadémia, Martin
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Tvrdošín
 • Stredná priemyselná škola technická, Martin
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
 • Stredná odborá škola elektrotechnická, Žilina
 • Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto
 • Stredná odborná škola lesnícka, Tvrdošín
 • Stredná odborná škola podnikania, Žilina
 • Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín-Kňažia
 • Stredná odborna škola technická, Námestovo
 • Stredná odborná škola technická, Čadca
 • Stredná súkromná odborná škola Saleziánska, Žilina
 • Súkromná stredná odborná škola Pro Scholaris, Žilina
 • Cirkevná spojená škola Andreja Radlinského, Dolný Kubín
 • Spojená škola Nižná
 • Súkromná škola umeleckého dizajnu, Žilina

Banskobystrický kraj

 • Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Lučenec
 • Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota
 • Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen
 • Súkromné gymnázium, Lučenec
 • Prvé sukromné banskobystrické gymnázium
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
 • Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene
 • Stredná odborná škola informačných technológií, Banská Bystrica
 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno
 • Spojená škola, Modrý Kameň
 • Spojená škola, Detva

Nitriansky kraj

 • Gymnázium, Topoľčany
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nové Zámky
 • Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky
 • Stredná odborná škola služieb, Levice
 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice
 • Stredná odborná škola polytechnická, Nitra
 • Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce
 • Spojená škola, Nové Zámky

Trenčiansky kraj

 • Gymnázium sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
 • Súkromné gymnázium Futurum, Trenčín
 • Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom
 • Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom
 • Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica
 • Stredná priemyselná škola, Myjava
 • Stredná odborná škola informačných technológií sv. Jána Bosca, Nová Dubnica
 • Stredná odborná škola T.Vansovej, Prievidza
 • Piaristická stredná odborná škola F. Hanáka Prievidza
 • Spojená škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI