Úspešný piaty ročník podujatia FUTURIKON 2019

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA si aj tento rok pripravila pre stredoškolákov na podujatí FUTURIKON zaujímavé workshopy a prednášky o moderných informačných technológiách. Virtuálna realita, počítačové siete, 3D tlač, počítačové hry vytvorené na fakulte, 3D skenovanie, modelovanie v biomedicíne, zneškodňovanie nástražných zariadení svojimi vedomosťami, ako online svet zmenil šport, digitálny marketing a ďalšie novinky zo sveta informatiky, informačných a sieťových technológií, či informačného manažmentu čakalo na viac ako 1300 návštevníkov zo stredných škôl na už piatom ročníku tohto obľúbeného podujatia. Ďakujeme našim kolegom, doktorandom, študentom za zaujímavý program a organizáciu. Tešíme sa na ďalší ročník.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI