Úvodné stretnutia ohľadom projektovej výučby online formou prostredníctvom MS Teams

Vážení študenti prvých ročníkov inžinierskeho štúdia,

úvodné stretnutia ohľadom projektovej výučby sa uskutočnia online formou prostredníctvom MS Teams, kde už boli naplánované stretnutia.

Harmonogram stretnutí

Termín konania
Študijný program
Online stretnutie na MS Teams
6. október, 09:00
Informačný manažment
Projektová výučba úvodné stretnutie - informačný manažment
7. október, 11:30
Informačné systémy (všetky zamerania)
Projektová výučba úvodné stretnutie - IS_SD, IS_GSD, IS_PI, IS_BI, IS_IIS
Biomedicínska informatika
Inteligentné informančné systémy0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI