Voľby do študentskej časti Akademického senátu FRI UNIZA

Vážené študentky, vážení študenti, 

nakoľko sa končí funkčné obdobie súčasným zástupcom študentov v Akademickom senáte FRI UNIZA (AS FRI UNIZA), je potrebné uskutočniť voľby. Harmonogram volieb a dôležité termíny sú uvedené nižšie. 

Harmonogram volieb do študentskej časti (ŠČ) AS FRI UNIZA: 

1.11. – 11.11.2021  Podávanie písomných návrhov kandidátov na členov Akademického senátu FRI UNIZA členom volebnej komisie (11.11.2021 do 12:00).

11.11. – 14.11.2021  Verifikácia kandidátnej listiny (overenie súhlasu kandidátov a splnenia podmienok kandidatúry).

15.11.2021  Zverejnenie kandidátnej listiny.

22.11.2021  Online voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA.

23.11.2021  Vyhlásenie výsledkov volieb.

Návrhy na členov Akademického senátu FRI UNIZA  môže písomne podávať ktorýkoľvek člen/členka študentskej obce Fakulty riadenia a informatiky UNIZA osobne, alebo e-mailom členom volebnej komisie do 11.11.2021 do 12:00.  

Členovia volebnej komisie: 

Marek Tebeľák (bývalý člen ŠČ AS FRI UNIZA) 

Ing. Eliška Čičmancová (členka ŠČ AS FRI UNIZA) 

Bc. Denisa Macková (členka ŠČ AS FRI UNIZA) 

Ing. Michal Mulík (člen ŠČ AS FRI UNIZA) 

Ing. Marián Šotek (člen ŠČ AS FRI UNIZA) 


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI