Výjazdové zasadnutie Kolégia dekana FRI UNIZA v priestoroch spoločnosti Kia Slovakia

13. marca sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Kolégia dekana Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v priestoroch nášho partnera – spoločnosti Kia Slovakia. Pri tejto príležitosti boli odprezentované možnosti spolupráce najmä v oblasti vzdelávania. Už čoskoro sa môžu študenti tešiť na zaujímavé témy záverečných prác, stáže, pracovné príležitosti, exkurzie, prednášky z praxe či projekty inžinierskeho štúdia. Veríme však, že spolupráca bude postupne rásť nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti výskumu. Touto cestou chceme poďakovať spoločnosti Kia Slovakia za poskytnutie priestorov pre zasadnutie nášho kolégia dekana, prezentáciu možností spolupráce a prehliadku závodu. Tešíme sa na spoločnú spoluprácu.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI