VÝSLEDKY ANKETY 2018 - NAJ prednášajúci, cvičiaci, predmet, dlhoročný prínos pre fakultu, ceny za najlepšie záverečné práce

Na IX. reprezentačnom plese Fakulty riadenia a informatiky boli slávnostne vyhlásené výsledky študentskej ankety o najlepších vyučujúcich našej fakulty. Študenti rozhodli nasledovne:

KATEGÓRIA NAJLEPŠÍ PREDNÁŠAJÚCI

Umiestnenie

Prednášajúci

1. miesto

RNDr. Ida Stankovianska, CSc.

2. miesto

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

3. miesto

doc. Ing. Michal Varmus, PhD.

4. miesto

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

4. miesto

doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.

5. miesto

prof. Ing. Martina Blašková, PhD.

5. miesto

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

6. miesto

Ing. Michal Varga, PhD.

6. miesto

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.

7. miesto

doc. Ing. Ján Janech, PhD.

KATEGÓRIA NAJLEPŠÍ CVIČIACI

Umiestnenie

Cvičiaci

1. miesto

RNDr. Ida Stankovianska, CSc.

2. miesto

Mgr. Peter Czimmermann, PhD.

3. miesto

Ing. Marek Kvet, PhD.

4. miesto

RNDr. Alžbeta Klaudinyová

5. miesto

Ing. Mária Demjanovičová

6. miesto

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

7. miesto

doc. Ing. Ján Janech, PhD

KATEGÓRIA NAJUŽITOČNEJŠÍ PREDMET

Umiestnenie

Predmet

1. miesto

Algoritmy a údajové štruktúry 1

2. miesto

Informatika 1

3. miesto

Algebra

4. miesto

Informatika 2

5. miesto

Manažérske prezentačné zručnosti

6. miesto

Manažment 1

KATEGÓRIA DLHOROČNÝ PRÍNOS PRE FAKULTU
Mgr. Renáta Nováková

Mgr. Mária Sičová

OCENENIE SPOLOČNOSTI DANFOSS SOLUTIONS ZA NAJLEPŠIU BAKALÁRSKU PRÁCU

Bc. Andrej Beliančín - Využitie GPU paralelizovaných výpočtov na generovanie umelých dát

OCENENIE SPOLOČNOSTI ACCENTURE ZA NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU

Ing. Jakub Stehlík - Verifikácia portability cloud systémov, cenu odovzdal Milan Smieško


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI