VÝSLEDKY ANKETY 2019 - NAJ prednášajúci, cvičiaci, predmet, dlhoročný prínos pre fakultu, ceny za najlepšie záverečné práce

Na X. reprezentačnom plese Fakulty riadenia a informatiky UNIZA boli slávnostne vyhlásené výsledky študentskej ankety o najlepších vyučujúcich našej fakulty. Ďakujeme všetkým študentom za ich hlasy. Rozhodli nasledovne:

KATEGÓRIA NAJLEPŠÍ PREDNÁŠAJÚCI

Umiestnenie
Prednášajúci
1. miesto
RNDr. Ida Stankovianska, CSc.
2. miesto
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
3. miesto
Ing. Michal Varga, PhD.
4. miesto
doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
5. miesto
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.
6. miesto
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
7. miesto
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
8. miesto
doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

KATEGÓRIA NAJLEPŠÍ CVIČIACI

Umiestnenie
Cvičiaci
1. miesto
RNDr. Ida Stankovianska, CSc.
2. miesto
doc. Ing. Marek Kvet, PhD.
3. miesto
Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.
3. miesto
Ing. Michal Varga, PhD.
4. miesto
Ing. Mária Demjanovičová
5. miesto
Ing. Monika Václavková, PhD.
5. miesto
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.
6. miesto
Mgr. Iveta Jančigová, PhD.
7. miesto
Mgr. Juraj Smieško, PhD.
7. miesto
Ing. Patrik Rusnák
7. miesto
Ing. Marek Moravčík, PhD.
8. miesto
Ing. Lucie Lendelová, PhD. MBA
8. miesto
Ing. Peter Jankovič, PhD.

KATEGÓRIA NAJUŽITOČNEJŠÍ PREDMET

Umiestnenie
Predmet
1. miesto
Algoritmy a údajové štruktúry 1
2. miesto
Informatika 1
3. miesto
Algoritmy a údajové štruktúry 2
4. miesto
Algebra
5. miesto
Počítačové siete 1
6. miesto
Manažment 1
7. miesto
Marketing
7. miesto
Manažérske prezentačné zručnosti
8. miesto
3D tlač
8. miesto
Databázové systémy
8. miesto
Informatika 2

KATEGÓRIA DLHOROČNÝ PRÍNOS PRE FAKULTU

Ing. Václav Poppe (ocenenie prevzal v zastúpení Ing. Jozef Mičic)

OCENENIE SPOLOČNOSTI AVAST ZA NAJLEPŠIU BAKALÁRSKU PRÁCU

Bc. Tomáš Strenáčik - Paralelizácia algoritmov pre výpočet booleovských derivácií

Bc. Branislav Kramár - Efektívne ladenie IDS nástroja Suricata pre detekciu známych hrozieb a jeho rozširovanie o nové detekčné metódy derivácií

OCENENIE SPOLOČNOSTI ACCENTURE ZA NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU

Ing. Michal Mäsiar - Systém na vzdialené ovládanie termostatických hlavíc

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI