Zasadnutie Akademického senátu FRI UNIZA 12.10.2021

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 12. októbra 2021 o 13:00. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční prostredníctvom videokonferencie MS Teams - link na prístup ku konferencii.

Predbežný program rokovania:

  1.Voľba predsedu AS FRI UNIZA.
  2.Príprava volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA:
    a. Prerokovanie návrhu harmonogramu volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA.
    b. Schvaľovanie návrhu na členov volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA.
  3.Prerokovanie Dlhodobého zámeru FRI UNIZA na roky 2021-2027.
  4.Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI