Zasadnutie Akademického senátu FRI UNIZA 15.11.2021

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra 2021 o 14:00. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční prostredníctvom videokonferencie MS Teams - link na prístup ku konferencii.

Predbežný program rokovania:

  1. Príprava volieb kandidáta na dekana FRI:
    1. Schválenie navrhovaného zloženia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FRI.
    2. Prerokovanie a schválenie harmonogramu volieb kandidáta na dekana FRI.
  2. Schvaľovanie členov disciplinárnej komisie.
  3. Prerokovanie materiálu „Zásady a pravidlá prijímacieho konania pre akademický rok 2022/2023“.
  4. Prerokovanie stanoviska k novele Zákona o vysokých školách.
  5. Rôzne.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI