Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 29.1.2021

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2021 o 9:00. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční prostredníctvom videokonferencie MS Teams - link na prístup ku konferencii.

Predbežný program rokovania:

  1. Schvaľovanie návrhu na prodekana pre Vedu a výskum.
  2. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry v súvislosti s novými projektami.
  3. Prerokovanie návrhu nových voliteľných predmetov.
  4. Prerokovanie návrhu na zmenu názvu povinného predmetu.
  5. Prerokovanie návrhu na úpravu informačného letáku o možnostiach štúdia – bakalárske štúdium.
  6. Predloženie informácie o výsledku disciplinárneho konania.
  7. Predloženie vyhodnotenia prijímacieho konania 2020/2021.
  8. Prerokovanie návrhu na plánovanie výučby pre letný semester 2020/2021.
  9. Vyhodnotenie prieskumov – dôvody pre nepokračovanie na inžinierskom stupni a zanechania štúdia na FRI UNIZA.
  10. Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI