Zisťovanie pripravenosti študentov na prechod na online výučbu

Vážení študenti,

pripravili sme pre Vás krátky dotazník, prostredníctvom ktorého zisťujeme Vašu pripravenosť na prechod na dištančné vzdelávanie (online výučbu). Ide najmä o informácie, či sa viete úspešne prihlásiť do e-vzdelávania, na svoj študentský e-mail (@stud.uniza.sk), do svojho konta na Microsoft Teams a najmä, či ste na Microsoft Teams úspešne zaradený do všetkých predmetov, ktoré ste si zapísali pre tento semester.

Vyplnenie dotazníka je povinné. Je dôležité, aby k aktuálnym informáciám z univerzity i fakulty a k predmetom na Microsoft Teams, ako aj do systému moodle (e-vzdelávanie) mal prístup každý študent. V prípade, že Vám dotazník neotvorí, je potrebné ho otvoriť v privátnom okne alebo kontaktovať prodekana pre vzdelávanie.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a veríme, že takýmto spôsobom dokážeme, čo možno najrýchlejšie, odstrániť prípadné problémy, ktoré by študentom mohli brániť v ich online výučbe.

Link na dotazník: TU

#spolutozvladneme


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI