Zmena vo vedení Fakulty riadenia a informatiky UNIZA

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať nášmu kolegovi doc. Ing. Michalovi Kohánimu, PhD. za jeho skvelú prácu vo funkcii prodekana pre vedu a výskum. Svojím zodpovedným a usilovným prístupom či ochotou vždy poradiť prispel k rozvoju fakulty a k jej úspechom v oblasti vedy a výskumu. Od 1. septembra nastupuje na funkciu prorektora pre informačné systémy Žilinskej univerzity v Žiline. Michalovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov.

Vedenie Fakulty riadenia a informatiky UNIZA od 1. septembra posilnil náš kolega doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD., ktorý nastupuje na pozíciu prodekana pre vedu a výskum. Miroslavovi blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI