Zmeny v predmetoch pred akademickým rokom 2020/2021

V období od 28.08. do 02.09. bude otvorený systém na e-vzdelávaní s možnosťou vykonania zmien v predmetoch pred akademickým rokom 2020/2021, o ktoré prejavili záujem študenti začiatkom marca 2020. Odporúčame študentom si pozorne prečítať uvedené odporúčania a organizačné pokyny, podľa ktorých je potrebné postupovať pri vykonávaní zmien v predmetoch. Tieto informácie sa nevzťahujú na budúcich študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí si zapisujú predmety podľa iného postupu, ktorý bude čoskoro zverejnený.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI