Zmiešaný intenzívny program (Blended Intensive Programme - BIP) – novinka v programe Erasmus+

Zmiešaný intenzívny program (Blended Intensive Programme - BIP) - ide o krátkodobé intenzívne programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa, vrátane online spolupráce. Tieto programy môžu obsahovať učenie sa na základe výziev, v rámci ktorého spolupracujú medzinárodné a interdisciplinárne tímy na riešení výziev, napr. takých, ktoré sa týkajú cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja alebo iných spoločenských výziev identifikovaných regiónmi, mestami alebo spoločnosťami. BIP umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou.

V priebehu BIP skupiny študentov realizujú krátkodobú fyzickú mobilitu v zahraničí kombinovanú s povinným virtuálnym prvkom uľahčujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok spája študentov a ich tútorov online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou BIP a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov.

Účasť na BIP sa registruje ako absolvovanie voliteľného predmetu za 3 ECTS.

Aktuálna ponuka na akademický rok 2023/24:

BIPOrganizátor
Termín fyzickej účasti
Termín pre podanie prihláškyViac informácií 
BIP Software Project Management


BIP Logistics in International Business
Transport and Telecommunication Institute, Riga, Lotyšsko

Transport and Telecommunication Institute, Riga, Lotyšsko
02.- 06.10.202316.-21.10.2023
28.08.202328.08.2023
Virtuálna časť - od 13.09.2023Virtuálna časť - od 23.10.2023 - záverečné prezentácie 3. alebo 11.11.2023

Požiadavky na študentky a študentov:

  • Angličtina – jazyková úroveň B1
  • Študijný program na FRI – bez obmedzenia
  • Stupeň vysokoškolského štúdia – bez obmedzenia
  • Ročník štúdia – bez obmedzenia

Financovanie účasti na BIP

  • Účastníčky a účastníci dostávajú individuálnu podporu vo výške 79€ na deň. Individuálna podpora aj pre jeden deň cesty tam a jeden deň cesty späť.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať pána prodekana pre zahraničné vzťahy - doc. Petra Mártona.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum