Zmiešaný intenzívny program (Blended Intensive Programme - BIP) – novinka v programe Erasmus+

Zmiešaný intenzívny program (Blended Intensive Programme - BIP) - ide o krátkodobé intenzívne programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa, vrátane online spolupráce. Tieto programy môžu obsahovať učenie sa na základe výziev, v rámci ktorého spolupracujú medzinárodné a interdisciplinárne tímy na riešení výziev, napr. takých, ktoré sa týkajú cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja alebo iných spoločenských výziev identifikovaných regiónmi, mestami alebo spoločnosťami. BIP umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou.

V priebehu BIP skupiny študentov realizujú krátkodobú fyzickú mobilitu v zahraničí kombinovanú s povinným virtuálnym prvkom uľahčujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok spája študentov a ich tútorov online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou BIP a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov.

Účasť na BIP sa registruje ako absolvovanie voliteľného predmetu za 3 ECTS.

Na letný semester akademického roka 2022/23 sú momentálne v ponuke pre našich študentov dva BIP:

BIPOrganizátorTermín fyzickej účastiViac informácií 
BIP Erasmus+ BETA! 
Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní

od 20.02. do 24.02.2023
(Pardubice)
 TU
BIP „Transform to sustain: Sustainable future enabled by digital transformation“
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike

od 16.05. do 01.07.2023
(Split, ostrov Brač)
 TU*

* (webová stránka zatiaľ nie je k dispozícii - informácie o podujatí z roku 2022)

Požiadavky na študentky a študentov:

  • Angličtina – jazyková úroveň B1
  • Študijný program na FRI – bez obmedzenia
  • Stupeň vysokoškolského štúdia – bez obmedzenia
  • Ročník štúdia – bez obmedzenia – študenti končiacich ročníkov sa nestihnú zúčastniť BIP v Chorvátsku

Financovanie účasti na BIP

  • Účastníčky a účastníci dostávajú individuálnu podporu vo výške 70€ na deň
  • Pri účasti na BIP v Chorvátsku je individuálna podpora aj pre jeden deň cesty tam a jeden deň cesty späť

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára. Uzávierka prihlasovania do 18. januára 2023.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať pána prodekana pre zahraničné vzťahy - doc. Petra Mártona.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI