Prihláška do občianskeho združenia Alumni FRI


Ponuka členstva v občianskom združení ALUMNI FRI


Vážená pani/pán,

dovoľujeme si vás osloviť s ponukou na členstvo v občianskom združení ALUMNI FRI.
ALUMNI FRI je združenie (nezisková organizácia) absolventov a priateľov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktorého cieľom je podporovať činnosť a rozvoj Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, udržovať vzájomné kontakty jej absolventov i priateľov a prehlbovať spoluprácu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity s občanmi regiónu, v ktorom sídli.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť.

V prípade akceptácie našej ponuky a súhlasu so stanovami záujmového združenia ALUMNI FRI, Vás poprosíme o vyplnenej príslušnej záväznej prihlášky.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI