Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2021 / 2022 | 2022 / 2023 | 2023 / 2024

Školský rok: 2022 / 2023
01.09.2022 Začiatok akademického roka 2022/2023.
01.09.2022 Začiatok obdobia zápisov.
06.09.2022 Zápis do druhého a prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
07.09.2022 Zápis do tretieho a druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov.
12.09.2022 - 14.09.2022 Prípravný kurz pre novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
14.09.2022 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
14.09.2022 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
16.09.2022 - 23.09.2022 Termín zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia elektronicky cez systém e-vzdelávanie.
19.09.2022 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2022/2023.
20.09.2022 - 20.09.2022

Rektorské voľno pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2022/2023 a slávnostnej inaugurácie rektora pre študentov  v dennej forme od 10:00 h do 13:00 h.

23.09.2022 Zápis študentov externého štúdia prvého aj druhého stupňa.
31.10.2022 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky vo fakultnom systéme „Záverečné práce“.
31.10.2022 Posledný termín podania prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
18.11.2022 - 18.11.2022

Rektorské voľno pre študentov v dennej forme.

25.11.2022 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
09.12.2022 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác v Informačnom centre fakulty pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na študijný referát).
16.12.2022 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
20.12.2022 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
09.01.2023 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
12.01.2023 Zimný termín konania štátnych skúšok.
06.02.2023 - 15.02.2023 Pridávanie povinne voliteľných a výberových predmetov elektronicky cez systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
16.02.2023 Deň otvorených dverí.
17.02.2023 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
20.02.2023 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
24.02.2023 Posledný termín podania prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je vo fakultnom systéme „Záverečné práce“).
10.03.2023 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok elektronicky cez systém e-vzdelávanie.
13.03.2023 - 31.03.2023 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2023 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
11.04.2023 - 11.04.2023

Rektorské voľno pre študentov v dennej forme. 

13.04.2023 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
04.05.2023 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác v Informačnom centre fakulty pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
19.05.2023 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
22.05.2023 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
26.05.2023 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia, tretieho ročníka bakalárskeho štúdia aj uzatvorenie tretieho ročníka externého štúdia (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na študijný referát).
02.06.2023 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
06.06.2023 - 07.06.2023 Letný termín konania štátnych skúšok pre prvý stupeň denného aj externého štúdia.
08.06.2023 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
29.06.2023 Promócie pre študentov prvého stupňa.
06.07.2023 - 07.07.2023 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
07.07.2023 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
07.07.2023 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na študijný referát). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2023 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2023 33.výročie vzniku FRI.
25.08.2023 - 31.08.2023 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov elektronicky cez systém e-vzdelávanie na zimný a letný termín akademického roka 2023/2024. (Iba pre vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia).
31.08.2023 Ukončenie akademického roka 2022/2023.
01.09.2023 Začiatok akademického roka 2023/2024.
01.09.2023 Začiatok obdobia zápisov.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI