Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2021 / 2022 | 2022 / 2023 | 2023 / 2024

Školský rok: 2022 / 2023
01.09.2022 Začiatok akademického roka 2022/2023.
05.09.2022

Zápis na doktorandské štúdium

07.09.2022

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

19.09.2022

Spracovanie „Individuálneho študijného plánu doktoranda“ školiteľmi

17.10.2022 - 21.10.2022

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov  z „Predmetu špecializácie“

02.11.2022 - 04.11.2022

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmet Projekt 1 

02.11.2022 - 04.11.2022

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmety Projekt 2, Projekt 4 

28.11.2022 - 29.11.2022

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1 

30.11.2022 - 01.12.2022

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

12.12.2022 - 16.12.2022

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia 

23.12.2022 - 06.01.2023

Prázdniny doktorandov


09.01.2023 - 13.01.2023

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi – predmet Projekt 5

23.01.2023 - 27.01.2023

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2023

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024

31.01.2023

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi – denní doktorandi, externí doktorandi – k predmetu Projekt 5

01.03.2023 - 03.03.2023

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5 

06.03.2023 - 10.03.2023

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmet Projekt 1

06.03.2023 - 10.03.2023

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmety Projekt 2, Projekt 4

31.03.2023

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024

31.03.2023

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2023/2024

03.04.2023

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

17.04.2023 - 18.04.2023

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

19.04.2023 - 20.04.2023

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

21.04.2023

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

31.05.2023

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2023/2024

05.06.2023 - 06.06.2023

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z „Predmetu špecializácie“

15.06.2023

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

22.06.2023 - 23.06.2023

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

14.07.2023

Posledný termín na odovzdanie „Ročného hodnotenia doktoranda“

17.07.2023 - 11.08.2023

Prázdniny doktorandov

14.08.2023 - 31.08.2023

Obhajoby dizertačných prác

31.08.2023

Ukončenie akademického roka 2022/2023

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI