Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2022 / 2023 | 2023 / 2024 | 2024 / 2025


Kalendár pre zvolené udalosti vo formáte ICS (pre Thunderbird, Outlook, Google, ...)

Školský rok: 2023 / 2024
01.09.2023

Začiatok akademického roka 2023/2024.

04.09.2023

Zápis na doktorandské štúdium

06.09.2023

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

18.09.2023

Spracovanie „Individuálneho študijného plánu doktoranda“ školiteľmi

23.10.2023 - 27.10.2023

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Dizertačný projekt 3) a skúšky denných doktorandov  z „Predmetu špecializácie“

30.10.2023 - 03.11.2023

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmet Dizertačný projekt 1

30.10.2023 - 03.11.2023

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmety Dizertačný projekt 2, Dizertačný projekt 4 

27.11.2023 - 28.11.2023

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Dizertačný projekt 1 

29.11.2023 - 30.11.2023

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Dizertačný projekt 2 a Dizertačný projekt 4

11.12.2023 - 15.12.2023

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia 

25.12.2023 - 05.01.2024

Prázdniny doktorandov 

08.01.2024 - 12.01.2024

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi – predmet Dizertačný projekt 5

22.01.2024 - 26.01.2024

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2024

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2024/2025

31.01.2024

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi – denní doktorandi, externí doktorandi – k predmetu Dizertačný projekt 5

28.02.2024 - 01.03.2024

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Dizertačný projekt 5 

04.03.2024 - 08.03.2024

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmet Dizertačný projekt 1

04.03.2024 - 08.03.2024

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmety Dizertačný projekt 2, Dizertačný projekt 4

28.03.2024

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2024/2025

28.03.2024

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2024/2025

03.04.2024

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

15.04.2024 - 16.04.2024

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Dizertačný projekt 1

17.04.2024 - 18.04.2024

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Dizertačný projekt 2 a Dizertačný projekt 4

19.04.2024

Posledný termín na odovzdanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce s predpísanými prílohami

10.05.2024

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác s predpísanými prílohami

27.05.2024 - 28.05.2024

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Dizertačný projekt 3) a skúšky externých doktorandov z „Predmetu špecializácie“

31.05.2024

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2024/2025

14.06.2024

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

17.06.2024 - 18.06.2024

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

12.07.2024

Posledný termín na odovzdanie „Ročného hodnotenia doktoranda“

15.07.2024 - 09.08.2024

Prázdniny doktorandov

14.08.2024 - 30.08.2024

Obhajoby dizertačných prác

31.08.2024 Ukončenie akademického roka 2023/2024.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI