Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022

Školský rok: 2020 / 2021
01.09.2020 Začiatok akademického roka 2020
01.09.2020 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2020 - 02.09.2020 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2020/2021 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
07.09.2020 - 07.09.2020 Zápis do prvého ročníka inžinierskeho denného štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov.
07.09.2020 - 07.09.2020 Zápis do 1. ročníka externého inžinierskeho štúdia. 
/o 13.00 hodine/
09.09.2020 - 09.09.2020

Zápis do 2. ročníka externého inžinierskeho štúdia. /o 13.00 hodine/


10.09.2020 - 10.09.2020

Zápis do druhého ročníka inžinierskeho denného štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov.

28.09.2020 - 28.09.2020 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2020.
31.10.2020 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez fakultný systém záverečné práce.
02.11.2020 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
20.11.2020 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
03.12.2020 - 03.12.2020
Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 12.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
Upozorňujeme študentov, že všetky dokumenty sa budú odovzdávať elektronicky. Informácie nájdete v usmernení, ktoré zverejníme vo fakultnom systéme "záverečné práce".
18.12.2020 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
18.12.2020 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
11.01.2021 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
14.01.2021 Zimný termín konania štátnych skúšok.
09.02.2021 - 16.02.2021 Úpravy v povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
12.02.2021 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
17.02.2021 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
19.02.2021 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
22.02.2021 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
26.02.2021 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
08.03.2021 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
10.03.2021 - 31.03.2021 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2021 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
08.04.2021 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
29.04.2021 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
21.05.2021 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
24.05.2021 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
28.05.2021 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia, tretieho ročníka externého štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
03.06.2021 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
04.06.2021 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
14.06.2021 - 16.06.2021 Letný termín konania štátnych skúšok pre druhý stupeň štúdia.
28.06.2021 V akademickom roku 2020/2021 sa z dôvodu pandémie Covid-19 slávnostné promócie neuskutočnia.
09.07.2021 Oznámenie o výsledku – rozhodnutie o prijatí na štúdium v inžinierskych programoch.
09.07.2021 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
09.07.2021 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2021 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2021 31. výročie vzniku FRI.
23.07.2021 - 23.07.2021

Individuálne odovzdanie diplomov - v Informačnom centre fakulty od 8.00 hod. - 14.00 hod., / od 12.00 hodiny do 13.00 hodiny prestávka/.

27.08.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022.
31.08.2021 Ukončenie akademického roka 2020/2021
01.09.2021

Začiatok akademického roka 2021/2022

01.09.2021 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022 (len pre vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov).
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI