Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019

Školský rok: 2017 / 2018
01.09.2017 Začiatok akademického roka 2017.
04.09.2017

Zápis na doktorandské štúdium

18.09.2017

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

18.09.2017

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

06.11.2017 - 10.11.2017

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 1

06.11.2017 - 10.11.2017

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

13.11.2017 - 16.11.2017

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z predmetu "Predmet špecializácie"

04.12.2017 - 05.12.2017

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

06.12.2017 - 07.12.2017

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

27.12.2017 - 05.01.2018

Prázdniny doktorandov

08.01.2018 - 12.01.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 5

08.01.2018 - 12.01.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 5

08.01.2018 - 12.01.2018

Odovzdanie dizertačnej práce školiteľovi - denní + externí doktorandi - k predmetu Projekt 5

08.01.2018 - 12.01.2018

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia

22.01.2018 - 26.01.2018

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2018

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019

12.02.2018 - 13.02.2018

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

14.02.2018 - 15.02.2018

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

12.03.2018 - 16.03.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 1

12.03.2018 - 16.03.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

31.03.2018

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019

31.03.2018

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/2019

09.04.2018

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

10.04.2018 - 11.04.2018

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

12.04.2018 - 13.04.2018

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

23.04.2018

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

31.05.2018

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/2019

08.06.2018 - 11.06.2018

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z "Predmetu špecializácie"

15.06.2018

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

21.06.2018 - 22.06.2018

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

16.07.2018 - 10.08.2018

Prázdniny doktorandov

15.08.2018

Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktoranda"

15.08.2018 - 31.08.2018

Obhajoby dizertačných prác

01.09.2018 Začiatok akademického roka 2018.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI