Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019

Školský rok: 2017 / 2018
01.09.2017 Začiatok akademického roka 2017.
01.09.2017 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2017 - 06.09.2017

Pridávanie a odoberanie predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný  semester akademického roka 2017/2018.

07.09.2017 Zápis do druhého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
08.09.2017 Zápis do prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
25.09.2017 Predpokladaný začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2017.
31.10.2017 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
31.10.2017 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez systém záverečné práce.
24.11.2017 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
07.12.2017 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 13.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
18.12.2017 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
22.12.2017 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
08.01.2018 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
10.01.2018 - 11.01.2018 Zimný termín konania štátnych skúšok.
05.02.2018 - 12.02.2018 Pridávanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
14.02.2018 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
16.02.2018 - 16.02.2018

Deň otvorených dverí

16.02.2018 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
19.02.2018 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
23.02.2018 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
08.03.2018 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
12.03.2018 - 29.03.2018 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2018 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
13.04.2018 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
02.05.2018 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
18.05.2018 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
21.05.2018 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
29.05.2018 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
04.06.2018 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
07.06.2018 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
12.06.2018 - 13.06.2018 Letný termín konania štátnych skúšok.
15.06.2018 - 20.06.2018 Letný termín konania štátnych skúšok.
28.06.2018 Promócie pre študentov druhého stupňa.
06.07.2018 Prijímacie konanie na štúdium v inžinierskych programoch.
13.07.2018 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
13.07.2018 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2018 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2018 28. výročie vzniku FRI.
30.08.2018 - 05.09.2018 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2018/2019.
01.09.2018 Začiatok akademického roka 2018.
01.09.2018 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2018 - 05.09.2018 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2018/2019.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI