Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2018 / 2019 | 2019 / 2020 | 2020 / 2021

Školský rok: 2019 / 2020
01.09.2019 Začiatok akademického roka 2019.
02.09.2019

Zápis na doktorandské štúdium

09.09.2019

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

16.09.2019

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

14.10.2019 - 18.10.2019

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z "Predmetu špecializácie"

04.11.2019 - 08.11.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 1

04.11.2019 - 08.11.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

02.12.2019 - 03.12.2019

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

04.12.2019 - 05.12.2019

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

23.12.2019 - 06.01.2020

Prázdniny doktorandov

07.01.2020 - 10.01.2020

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia

07.01.2020 - 10.01.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - predmet Projekt 5

20.01.2020 - 24.01.2020

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2020

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021

31.01.2020

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi - denní doktorandi, externí doktorandi - k predmetu Projekt 5

03.03.2020 - 06.03.2020

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

09.03.2020 - 13.03.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 1

09.03.2020 - 13.03.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

31.03.2020

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021

31.03.2020

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

06.04.2020

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

20.04.2020 - 21.04.2020

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

21.04.2020 - 22.04.2020

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

24.04.2020

Školitelia doktorandov v posledných ročníkoch vypíšu na Pandore tlačivo, v ktorom navrhnú oponentov dizertačných prác

24.04.2020

Doktorandi posledných ročníkov vypíšu na Pandore žiadosť o povolenie obhajoby

15.05.2020

Doktorandi posledných ročníkov odovzdajú v elektronickej forme dizertačnú prácu s prílohami

15.05.2020

Školitelia doktorandov v posledných ročníkoch odovzdajú v elektronickej forme posudok školiteľa

08.06.2020 - 09.06.2020

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z "Predmetu špecializácie"

15.06.2020

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

22.06.2020

Predĺžený termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

13.07.2020 - 14.07.2020

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

20.07.2020 - 14.08.2020

Prázdniny doktorandov

15.08.2020

Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktoranda"

17.08.2020 - 19.08.2020

Obhajoby dizertačných prác

24.08.2020

Obhajoby dizertačných prác

31.08.2020

Ukončenie akademického roka 2019/2020

01.09.2020 Začiatok akademického roka 2020
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI