Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022

Školský rok: 2020 / 2021
01.09.2020 Začiatok akademického roka 2020
02.09.2020

Zápis na doktorandské štúdium

07.09.2020

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

16.09.2020

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

19.10.2020 - 23.10.2020

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z "Predmetu špecializácie"

02.11.2020 - 06.11.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 1

02.11.2020 - 06.11.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

01.12.2020 - 02.12.2020

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

03.12.2020 - 04.12.2020

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

14.12.2020 - 18.12.2020

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia

23.12.2020 - 06.01.2021

Prázdniny doktorandov

11.01.2021 - 15.01.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - predmet Projekt 5

25.01.2021 - 29.01.2021

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

29.01.2021

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022

29.01.2021

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi - denní doktorandi, externí doktorandi - k predmetu Projekt 5

01.03.2021 - 05.03.2021

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

08.03.2021 - 12.03.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 1

08.03.2021 - 12.03.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

31.03.2021

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022

31.03.2021

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022

07.04.2021

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

19.04.2021 - 20.04.2021

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

21.04.2021 - 22.04.2021

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

23.04.2021

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

31.05.2021

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022

04.06.2021 - 07.06.2021

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z "Predmetu špecializácie"

15.06.2021

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

21.06.2021 - 22.06.2021

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

19.07.2021 - 13.08.2021

Prázdniny doktorandov

13.08.2021

Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktorandov"

16.08.2021 - 31.08.2021

Obhajoby dizertačných prác

31.08.2021 Ukončenie akademického roka 2020/2021
01.09.2021

Začiatok akademického roka 2021/2022

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI