Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2020 / 2021 | 2021 / 2022 | 2022 / 2023

Školský rok: 2021 / 2022
01.09.2021 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
01.09.2021

Začiatok akademického roka 2021/2022

02.09.2021

Zápis na doktorandské štúdium

06.09.2021 Zápis do druhého a prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov.
07.09.2021 Zápis do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
07.09.2021

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

08.09.2021 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého druhého aj do rovnakého prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
09.09.2021 Dodatočný zápis do 1. ročníka pre novoprijatých študentov bakalárskeho štúdia.
09.09.2021 Zápis do inžinierskeho externého štúdia pre všetky ročníky.
16.09.2021 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
16.09.2021

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

17.09.2021 - 24.09.2021 Termín zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez elektronicky systém VZDELÁVANIE.
17.09.2021 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
17.09.2021 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
20.09.2021 Predpokladaný začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2021.
18.10.2021 - 22.10.2021

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov  z „Predmetu špecializácie“

02.11.2021 - 05.11.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmet Projekt 1 

02.11.2021 - 05.11.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmety Projekt 2, Projekt 4 

30.11.2021 - 01.12.2021

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1 

02.12.2021 - 03.12.2021

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

13.12.2021 - 17.12.2021

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia 

23.12.2021 - 07.01.2022

Prázdniny doktorandov 

10.01.2022 - 14.01.2022

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi – predmet Projekt 5

24.01.2022 - 28.01.2022

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2022

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023

31.01.2022

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi – denní doktorandi, externí doktorandi – k predmetu Projekt 5

01.03.2022 - 04.03.2022

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5 

07.03.2022 - 11.03.2022

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmet Projekt 1

07.03.2022 - 11.03.2022

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmety Projekt 2, Projekt 4

31.03.2022

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023

31.03.2022

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023

04.04.2022

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

19.04.2022 - 20.04.2022

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

21.04.2022 - 22.04.2022

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

22.04.2022

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

31.05.2022

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023

06.06.2022 - 07.06.2022

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z „Predmetu špecializácie“

15.06.2022

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

21.06.2022 - 22.06.2022

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

18.07.2022 - 12.08.2022

Prázdniny doktorandov

12.08.2022

Posledný termín na odovzdanie „Ročného hodnotenia doktoranda“

15.08.2022 - 31.08.2022

Obhajoby dizertačných prác

31.08.2022

Ukončenie akademického roka 2021/2022

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI