Z filozofických zošitov Jeana de Mijona
Pri štúdiu súboru Filozofických zošitov Jeana de Mijona som jednoznačne uznala za vhodné oboznámiť Vás stručne s pozoruhodnými faktami týkajúcimi sa demižonológie. V listoch, z ktorých štúdia chcem podať svedectvo, sa Jean de Mijon celkom vážne zamýšľa. Filozofické zošity sú vlastne ďalekopisom Jeana de Mijona, v ktorom vlastnou rukou cez pomlčky (lebo vtedy sa oplatilo pomlčať) napísal poznámky pro futurum K pamätiam a ich životnosti

Ďalej rozoberal aj vtedy ešte neznáme kategórie materialistickej filozofie o jedinečnosti a opakovateľnosti pamäte, pričom vyzdvihol už vtedy tekuté ako zvláštne. Áno, priateľky a priatelia, sám veľký de Mijon bol aj filozofom. Svedčia o tom jeho novoobjavené filozofické zošity. Jeho osobnosť žiari v kybernetike, ako aj vo filozofii ako päťcípa hviezda pred revolúciou.

Je výčitkyvhodné, že nám, boli zamlčané isté poznatky o pamätiach. Citujem: "Budeme poznať tieto druhy pamätí: typ ROM, RAM, RWM, RUM a tzv. pamäť kľúčov, pre anglicky hovoriacich kolegov KEYRUM." Ako som sa dozvedela, uvedené typy pamätí sú filozofické kategórie, ktorými de Mijon venoval veľkú časť svojich síl, hlavne posledným dvom kategóriám.

Pokúsim sa Vám vysvetliť, prečo Jean de Mijon vyzdvihol vo svojej filozofickej práci tekuté ako zvláštne. Zdalo by sa, že jednotlivé uvedené typy pamätí, citujem: "zdanlivo vystupujú ako diametrálne odlišné kategórie". Uveriť tomu by bol veľký omyl, priatelia. Jean de Mijon na sklonku života už menej cestoval a skoro celú jeseň posledného roku života strávil v laboratóriu v Terchovej, kde v konečnom dôsledku prišiel na praktickú aplikáciu kategórie tekuté. Jean de Mijon vedel, že pamäť, a to každú treba občas dôkladne prečistiť, vedel zároveň (veď HARDWARE nebol jeho slabou stránkou), že hlava sa tiež musí občas čistiť. Ako dobre vie každý, kto už nejakú hlavu čistil.
de Mijonov čip v osade Hlboká pri Terchovej (jediné doteraz známe nálezisko stredovekých čipov na svete)
Priatelia, možno ste doteraz nechápali obrovský význam stromových štruktúr. Ale ako sa za základy teórie Garbage Collectors, tak aj za základy poznatkov o dátových štruktúrach - stromy, je zodpovedný sám veľký de Mijon. Mladým ochrancom prírody zorganizoval brigádu a hneď vedľa laboratória v Terchovej vysadili sad sliviek. Mladé slivky sa vtedy dobre ujali a pod veľkým tlakom a rozpínavosťou demižónovej teórie o stromových štruktúrach sa vysádzali slivky na celom Slovensku.

Jean de Mijon podrobne rozpracoval aj postup spracovania výsledkov stromových štruktúr. Pri spracovaní výsledkov v tuhom skupenstve, t.j. spracovanie sliviek človekom, upozornil na nebezpečenstvo vzniku tzv. Distribúcie začiatočných behov. Veľkou nevýhodou je, že zložitosť tejto situácie je veľká. Dôležitá bola však konečná aplikácia výsledkov stromových štruktúr v tekutom skupenstve. Citujem:

"Všetky sily strany a ľudu pre Garbage Collectors v tekutom stave !"

Sám sa tohto hesla dôsledne držal... A nakoniec by vašej pozornosti nemal ujsť fakt, že sa de Mijon, tiež na sklonku života, zúčastnil stráže v susednom maďarsku, pretože aj tam je demižón riadny pojem. Zdržal sa tam dosť dlho a keď sa vrátil, bol trochu ovplyvnený maďarským prostredím. Keď chcel vyjadriť, v akom prostredí má a môže perspektívna mlaď vyrásť, povedal:

"Pre rozvoj kybernetiky je dôležitý správny a priaznivý Klima."
Autor: Zuzana Sabová
Citát dňa: