Archív aktualít

Aktualita Pridaná Platná od Autor Actions
Učiteľská mobilita kolegu Krivokapiča z Belehradu 17.10.2018 17.10.2018 doc. Ing. Peter Márton, PhD. Detail
Zoznam študentov, ktorí získali prospechové štipendium_výsledky štúdia za ak. rok 2017/2018 18.10.2018 18.10.2018 Mgr. Renáta Nováková Detail
Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 23.10.2018 22.10.2018 22.10.2018 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. Detail
Prednáška z praxe na tému "Global Management Challenge" 22.10.2018 22.10.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Študentská konferencia T-day 2018 24.10.2018 24.10.2018 Soňa Muščíková Detail
Piaty ročník podujatia IT TRHOVISKO 27.10.2018 27.10.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Nový Youtube kanál somFRI edu 27.10.2018 27.10.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Hlasovanie – TOP UČITELIA a TOP PREDMET 27.10.2018 27.10.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Videopozvánka na ONLINE Deň otvorených dverí na FRI 09.11.2018 09.11.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Prednáška z praxe na tému "Stratégia zvyšovania miezd v KIA Motors Slovakia" 09.11.2018 09.11.2018 doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD. Detail
Pracovná stáž v spoločnosti Cisco (CIIP 2019-2020) 09.11.2018 09.11.2018 Ing. Martin Kontšek Detail
GISday 2018 12.11.2018 12.11.2018 doc. Ing. Peter Márton, PhD. Detail
SME ONLINE: Prednáška GOOGLE vs STARTUP ŽIVOT v rámci podujatia IT čajovňa 26.11.2018 26.11.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Prednáška: Ako vzniká čip umožňujúci radikálne zmeniť fungovanie veľkých cloud dátových centier 19.11.2018 16.11.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Prednáška z praxe na tému "Logistika v malej firme" 19.11.2018 19.11.2018 Ing. Lucie Jelínková, PhD. MBA Detail
Pozvánka na odbornú prednášku 22.11.2018 21.11.2018 Jozefína Štarková Detail
Prednáška: Domain Driven Design 22.11.2018 21.11.2018 Ing. Marek Tavač, PhD. Detail
Prednáška: TESTER A JEHO TÍMY 26.11.2018 26.11.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 30.11.2018 27.11.2018 27.11.2018 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. Detail
Prezentačné dni doktorandov 30.11.2018 27.11.2018 Ing. Dana Kršáková Detail
0
students
0
teachers
0
partners

FRI partners

FRI Projects