Deanship of the Faculty

General information

Address Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Phone +421-41-513 4061
Fax +421-41-513 4055

DEKAN

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
Phone 041/5134050,041/5134128
Room RA104

PRODEKAN PRE VEDU A VÝSKUM

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.
Phone 041/5134213,5134060
Room RA102

PRODEKAN PRE VZDELÁVANIE

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.
Phone 041/5134470,041/5134054
Room RA102

PRODEKAN PRE ZAHRANIČNÉ STYKY

doc. Ing. Peter Márton, PhD.
Phone 041/5134053
Room RA102

TAJOMNÍK FAKULTY

Ing. Marta Rešetková, PhD.
Phone 041/5134075,041/5134052
Room RA106

Secretary

Jozefína Štarková
Phone 041/5134051
Room RA105

REFERÁT PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM A KARIÉRNY RAST

Ing. Dana Kršáková
Phone 041/5134059
Room RA108

REFERÁT PERSONÁLNY

Bc. Zuzana Dubničková
Phone 041/5134058
Room RA107

REFERÁT ŠTUDIJNÝ

Mgr. Mária Sičová
Phone 041/5134061
Room RA111
Mgr. Renáta Nováková
Phone 041/5134062
Room RA111

REFERÁT EKONOMICKÝ

Ing. Stanislava Sapietová
Phone 041/5134057
Room RA109

REFERÁT PRE PROJEKTY A VONKAJŠIE VZŤAHY

Ing. Brita Endersová
Phone 041/5134555
Room RA110
Ing. Mária Přikrylová
Phone 041/5134555
Room RA110
0
students
0
teachers
0
partners

FRI partners

FMSaI projects and centres