Ak máte záujem o niektorú FRI prax (študenti), alebo ak chcete pridať novú prax (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam tém pre FRI prax


Názov témy Vyučujúci Študijné programy Začiatok od Koniec do Počet študentov Záujem Prijatí Akcie
   
3D tlač - FRIDLAB Ing. Lukáš Čechovič, PhD. IaST, INF, IaR, MNb, PIb, AI, ASI, BI, IM, IIS, PI 01.03.2023 22.12.2023 6 14 4
Aktualizácia informačného obsahu fakultného webu podľa požiadaviek novej akreditácie doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. MNb, IM 01.03.2023 31.12.2023 2 2 0
Ambasádor/ambasádorka študijného programu doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. IaST, INF, IaR, MNb, PIb, AI, ASI, BI, IM, IIS, PI 01.03.2023 31.12.2023 11 4 0
Aplikácia na geografické zobrazovanie údajov uchádzačov o štúdiu na FRI doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. IaST, INF, IaR, AI, IIS 01.03.2023 31.12.2023 1 0 0
Asistent/asistentka komunikácie s partnermi z podnikovej praxe doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. IaR, MNb, IM 01.03.2023 31.12.2023 4 3 0
Eventový manažér a copywriter doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. MNb, IM 01.03.2023 31.12.2023 2 2 0
Evidenčný a výpožičný systém na správu majetku informačného centra doc. Ing. Patrik Hrkút, PhD. IaST, INF, IaR, AI, BI, IIS 01.03.2023 31.05.2023 2 1 0
FRI.lab doc. Ing. Patrik Hrkút, PhD. INF, IaR, AI, BI, IIS 01.03.2023 31.05.2023 2 1 0
Impementácia modulov do manažérskej hry MAMANUC doc. Ing. Patrik Hrkút, PhD. AI 03.03.2023 31.05.2023 1 1 1
Mapovanie hlavných procesov pri zahraničných pobytoch ERASMUS doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. IaST, INF, IaR, MNb, PIb, AI, ASI, BI, IM, IIS, PI 01.03.2023 31.12.2023 3 0 0
Migrácia a optimalizácia CMS systémov KIS FRI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. IaST, INF, IaR, PIb, AI 14.02.2023 31.03.2024 1 0 0
Online marketingová komunikácia projektu eduIDT Ing. Eva Malichová, PhD. IaR, MNb, IM 01.03.2023 22.12.2023 2 4 2
Operačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KB) Mgr. Jana Uramová, PhD. IaST, ASI 15.02.2023 31.05.2023 2 5 3
Operatívne činnosti pri správe fakultnej sieťovej infraštruktúry Mgr. Jana Uramová, PhD. IaST, ASI 15.02.2023 30.06.2023 2 7 3
Osadzovanie, oživovanie a programovanie vstavaných systémov doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. IaST, PIb, PI 01.03.2023 06.07.2023 4 6 5
Podpora dátovej analytiky pre potreby FRI doc. Ing. Patrik Hrkút, PhD. IaST, INF, IaR, AI, BI, IIS 01.03.2023 31.05.2023 2 0 0
Podporne prace pri vyvoji algoritmov pre obchodovanie na trhu s elektrickou energiou prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. IaST, INF, IaR, PIb, AI, ASI, IM, IIS, PI 15.02.2023 30.06.2023 1 2 1
Práca s talentmi na stredných školách doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. IaST, INF, IaR, MNb, PIb, AI, ASI, BI, IM, IIS, PI 01.03.2023 31.12.2023 3 2 0
Príprava 2D, 3D animácií a obrázkov do učebnice doc. PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. IaST, INF, IaR, PIb, AI, ASI, IM, IIS, PI 01.03.2023 30.06.2023 1 2 2
Príprava podkladov pre predmet úvod do strojového učenia Ing. Milan Straka, PhD. INF, IaR, AI, BI, IIS 01.03.2023 30.11.2023 2 1 1
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI