Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2021/2022


Názov projektu Št. program Garant Min. - max. Prihlásení Schválení Akcie
Informačný systém dopravného podniku IS, IIS Ing. Tomáš Majer, PhD. 1-6 0 0
Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky IS Ing. Patrik Hrkút, PhD. 3-5 0 0
Inteligentná analýza obrazu a hlboké strojové učenie IS, IIS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-6 0 0
Nemocničný informačný systém IS, BI doc. Ing. Michal Kvet, PhD. 1-3 0 0
Tvorba umelej inteligencie pre počítačové hry IS, IIS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-4 0 0
Informatické nástroje na férové a efektívne rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0 0
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov IIS, IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 0 0
Návrh a implementácia softvérového nástroja pre analýzu spoľahlivosti systém BI, IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-10 0 0
Analýza algoritmov získavania znalosti v medicínskych databázach BI, IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-5 0 0
Implementácia softvérovej knižnice pre agentovo orientovanú simuláciu IS, IIS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 0 0
Systém pre spracovanie funkcii viachodnotovej logiky IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-8 0 0
Optimalizácia umiestnenia staníc záchrannej zdravotnej služby IS, IIS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 0 0
Vývoj vstavaných systémov PI prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 1-4 0 0
Pravdepodobnostná robotika PI Ing. Jana Milanová, PhD. - 0 0
Aplikácie soft mikroprocesorov implementovaných do FPGA obvodov PI, ASI doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 2-4 0 0
Programovanie vstavaných systémov PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-4 0 0
Digitálna typografia a vizualizácia - elektronická príprava dokumentov IS RNDr. Rudolf Blaško, PhD. 2-5 0 0
Multimediálne komunikačné platformy nad SIP ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 0 0
Inteligentné dopravné a parkovacie systémy IS, IIS doc. Ing. Michal Kvet, PhD. 2-4 0 0
Tvorba SW aplikácie na podporu finančného rozhodovania (Podniková informatika) IS Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. 2-3 0 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI