Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2020/2021


Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Informačný systém dopravného podniku IS doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc. 6 0
Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky IS Ing. Patrik Hrkút, PhD. 3-5 6
Inteligentná analýza obrazu a hlboké strojové učenie IS, IIS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-6 12
Nemocničný informačný systém IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3-5 0
Tvorba umelej inteligencie pre počítačové hry IS, IIS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-4 20
Parkovací informačný systém IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3-5 5
Informatické nástroje na férové a efektívne rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov IIS, IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 8
Návrh a implementácia softvérového nástroja pre analýzu spoľahlivosti systém BioInf, IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-10 7
Výučbový model terminálu intermodálnej prepravy IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
Analýza algoritmov získavania znalosti v medicínskych databázach BioInf, IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-5 9
Implementácia softvérovej knižnice pre agentovo orientovanú simuláciu IS, IIS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 0
Systém pre spracovanie funkcii viachodnotovej logiky IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-8 0
Optimalizácia umiestnenia staníc záchrannej zdravotnej služby IS, IIS prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 1-3 4
Multimediálne komunikačné platformy nad SIP ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 2
Vývoj vstavaných systémov PI prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 1-4 1
Pravdepodobnostná robotika PI Ing. Jana Milanová, PhD. - 0
Aplikácie soft mikroprocesorov implementovaných do FPGA obvodov PI, ASI doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 2-4 0
Inteligentné dopravné a parkovacie systémy IS, IIS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 2-6 2
Tvorba SW aplikácie na podporu finančného rozhodovania (Podniková informatika) IS Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. 2-3 1
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI