Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Informačný systém dopravného podniku IS doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc. 6 3
Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky IS Ing. Patrik Hrkút, PhD. 3-5 24
IDS: Rozpoznávanie objektov z pohybujúceho sa vozidla IS doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2-3 5
Inteligentná analýza obrazu IS, IIS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-6 27
Nemocničný informačný systém IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3-5 9
Tvorba umelej inteligencie pre počítačové hry IS, IIS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-4 27
Informatické nástroje na podporu rozhodovania s využitím v krízovom manažmente IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Parkovací informačný systém IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3-5 17
Informatické nástroje pre férové rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov IIS, IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 1
Návrh a implementácia softvérového nástroja pre analýzu spoľahlivosti systém IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-6 6
Softvérový systém pre podporu vytvárania, štúdia a používania údajových štruktúr IS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 0
Výučbový model terminálu intermodálnej prepravy IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
VIZAMIS – systém pre spracovanie a zobrazenie dát železničnej dopravy IS Ing. Ján Ružbarský, PhD. 2-3 8
PROB.LIT: Systém pre analýzu a využitie pravdepodobnostných a štatistických vlastností rozsiahlych textov IS RNDr. Hynek Bachratý, PhD. 1-3 5
Analýza algoritmov získavania znalosti v databázach IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-5 0
Implementácia softvérovej knižnice pre agentovo orientovanú simuláciu IS, IIS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 0
Aplikácia pre spracovanie údajov z meraní elektrických zariadení IS doc. Ing. Karol Grondžák, PhD. 2-3 0
Systém pre spracovanie funkcii viachodnotovej logiky IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-8 3
Optimalizácia umiestnenia staníc záchrannej zdravotnej služby IS, IIS prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 1-5 13
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI