×
Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Predchádzajúci 1 2 3 4 ... 6 7 Ďalší Položky 1 - 20 z 135
Informačný systém dopravného podniku IS doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc. 6 2
Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky IS Ing. Patrik Hrkút, PhD. 3-4 12
IDS: Rozpoznávanie objektov z pohybujúceho sa vozidla IS doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2-3 7
Inteligentná analýza obrazu IS, InIS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-6 27
Nemocničný informačný systém IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3-5 14
Tvorba umelej inteligencie pre počítačové hry IS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-4 24
Spracovanie rozsiahlych databáz 2 IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3-5 1
Informatické nástroje na podporu rozhodovania s využitím v krízovom manažmente InIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Parkovací informačný systém IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3-5 17
Informatické nástroje pre férové rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch InIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 2
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov InIS, IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 5
Návrh a implementácia softvérového nástroja pre analýzu spoľahlivosti systém IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-6 5
Softvérový systém pre podporu vytvárania, štúdia a používania údajových štruktúr IS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 1
Výučbový model terminálu intermodálnej prepravy IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
VIZAMIS – systém pre spracovanie a zobrazenie dát železničnej dopravy IS Ing. Ján Ružbarský, PhD. 2-3 5
PROB.LIT: Systém pre analýzu a využitie pravdepodobnostných a štatistických vlastností rozsiahlych textov IS RNDr. Hynek Bachratý, PhD. 1-3 0
Analýza algoritmov získavania znalosti v databázach IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-5 3
Implementácia softvérovej knižnice pre agentovo orientovanú simuláciu IS, InIS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 1
Aplikácia pre spracovanie údajov z meraní elektrických zariadení IS doc. Ing. Karol Grondžák, PhD. 2-3 1
Systém pre spracovanie funkcii viachodnotovej logiky IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-8 1
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI