Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Daňová bezpečnosť pri tržbách evidovaných prostredníctvom ERP IS Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-2 0
Firemný dochádzkový systém PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1 2
Licenčný server pre potreby súčasných aplikácií IS Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-2 0
Marketingová stratégia vzdelávacej inštitúcie s dôrazom na budovanie vzťahov s jej kľúčovými partnermi (2019) IMN doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2-4 20
Interaktívny vzdelávací portál s podporou hier IS Ing. Jozef Kostolný, PhD. 2-6 9
On-line systém pre správu športových súťaží IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-4 2
Návrh logistickej podpory na strategickej úrovni riadenia_2019 IMN, IS Ing. Juraj Dubovec, PhD. 1-4 11
Industry 4.0 – postavenie a úloha služieb 2018 IMN, IS doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 1-4 2
TimeTrack - systém zadávania časov pre vývojárske firmy IS Ing. Jozef Kostolný, PhD. 4-6 12
Distribuovaná sieť inteligentných snímačov PI prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 1-5 4
Využitie strojového učenia pri diagnostikovaní chorôb (2018) IS Ing. Lukáš Falát, PhD. 2-6 11
Post-simulačný zobrazovač/animátor simulačných modelov pre internetové prehliadače. IS, IIS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-4 0
Systém smart zobrazovacích zariadení IS, PI Ing. Štefan Toth, PhD. 1-3 2
Vývoj praktických aplikácií v jazyku Lua IS RNDr. Rudolf Blaško, PhD. 3-6 2
Modelovanie tvorby programu hodnotového manažmentu 2019 IMN doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2-8 8
Spracovanie geografických údajov pre priestorové analýzy IS, IIS doc. Ing. Peter Márton, PhD. 1-2 1
Podpora manažérskeho rozhodovania pomocou geografických informačných systémov IMN, IIS doc. Ing. Peter Márton, PhD. 2-3 1
3D renderovací engine IS, PI Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-3 0
Virtuálne laboratórium finančnej gramotnosti IS RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 3-5 0
Analýza dát v online marketingu IS Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. 1-2 9
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI