Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2021/2022


Názov projektu Št. program Garant Min. - max. Prihlásení Schválení Akcie
Zdravotná politika v SR (2021) IM Ing. Lukáš Falát, PhD. 1-5 15 3
Inteligentná mobilná Android aplikácia na sledovanie nákladov IS, IIS doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 3 0
Webová aplikácia pre manažérsku hru IS Ing. Patrik Hrkút, PhD. 1-3 20 3
Využitie informačných systémov pre zvýšenie ekonomickej výkonnosti s akcentom na riadenie zamestnávania znevýhodnených skupín občanov na trhu práce a riadenie efektívnosti ľudského kapitálu - 2020, 2021 IM, IS prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 2-5 5 3
Návrh logických automatov PI, IS Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 0 0
Elektrostatické pole a rýchlosť rastu plodín PI, IS Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 3 0
Inteligentný dopravný systém PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-4 3 0
Návrh webového API PI, IS Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 6 0
IoT aplikácie s modulom ESP32 PI, ASI doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 1-4 14 0
Spracovanie senzorických dát s využitím NN PI, IS Ing. Veronika Olešnaníková, PhD. 1-3 3 0
IoT aplikácie s využitím LoRa technológie PI, ASI Ing. Veronika Olešnaníková, PhD. 1-3 11 0
BIM pre budovu FRI IS Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-4 3 1
Zážitkové vyhodnocovanie štatistických dát IS, IIS doc. RNDr. Štefan Peško, CSc. 3-5 2 0
Jumpeno IS, IM Ing. Matej Meško, PhD. 1-4 10 2
AutoSourceCheck – systém na automatickú kontrolu programátorských úloh IS Ing. Štefan Toth, PhD. 1-3 3 0
Učebná pomôcka pre výučbu metódy učenia s odmenou PI, IIS prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 1 1 0
VOLTA - DátoVo založená analýza a OptimaLizácia sieTe nAbíjacích staníc IIS, IS prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 1-3 5 0
IoT systém na rozpoznanie ŠPZ vozidla PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-3 5 0
Inteligentná meteostanica PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-3 4 0
Smart senzor pre rastliny PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-3 3 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI