Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Manažment pasív vybraného podniku (2019) IMN doc. Ing. Anna Jacková, PhD. 2-3 9
Implementácia a vplyv technológie Blockchain na riadenie procesov v podniku -2019 IMN doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 2-4 13
Aplikácia informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a prognózu implementácie princípov spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) - pre zameranie hospodárska informatika IS doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 2-4 0
IDS: Rozpoznávanie objektov z pohybujúceho sa vozidla IS doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2-3 5
Programovanie vstavaných systémov PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-4 6
Programovanie vstavaných systémov II PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-3 1
Interaktívny vzdelávací portál s podporou hier IS doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 2-6 9
TimeTrack - systém zadávania časov pre vývojárske firmy IS doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 4-6 12
WEB aplikácia pre podporu HR procesov IS doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 2-3 16
Modulárny informačný systém IS doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 3-6 12
TimeTrack - riadenie projektu a testovanie výstupov IMN, IS doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 5-7 7
Využie informačných technológií pri finančnom plánovaní (Podniková informatika) IS doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 3-4 0
Modelovanie tvorby programu hodnotového manažmentu 2019 IMN doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2-8 8
OptSim - softvérový nástroj na návrh dopravných systémov IS, IIS doc. Ing. Michal Koháni, PhD. 2-6 6
Interaktívna simulácia hromadnej dopravy IS, IIS doc. Ing. Michal Koháni, PhD. 1-3 7
Informačné a komunikačné technológie v športe a ich využitie v športovom manažmente IMN doc. Ing. Michal Varmus, PhD. 2-6 23
Aplikácie rozšírenej reality IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2-5 6
Analýza veľkých dát IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 4-7 10
Digitálny podnik ako výzva pre manažérov podniku – Industry 4.0 na Slovensku IMN doc. Ing. Milan Kubina, PhD. 2-6 20
Industry 4.0 – postavenie a úloha služieb 2018 IMN, IS doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 1-4 2
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI