×
Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Predchádzajúci 1 2 3 4 ... 6 7 Ďalší Položky 1 - 20 z 133
Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku (2018) IMN doc. Ing. Anna Jacková, PhD. 2 2
Aplikácia informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a prognózu implementácie princípov spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) - pre zameranie hospodárska informatika IS doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 1-2 0
IDS: Rozpoznávanie objektov z pohybujúceho sa vozidla IS doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2-3 7
Programovanie vstavaných systémov PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-4 5
Programovanie vstavaných systémov II PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-3 1
Aplikácia pre spracovanie údajov z meraní elektrických zariadení IS doc. Ing. Karol Grondžák, PhD. 2-3 1
IN.PRO – Interaktívny nástroj na podporu rozhodovania IS, InIS doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-6 0
Analýza rozsiahlych dát v priemysle a službách IS, InIS doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 5
VOLTA - DátoVo založená analýza a OptimaLizácia sieTe nAbíjacích staníc IS, InIS doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 1
Využie informačných technológií pri finančnom plánovaní (Podniková informatika) IS doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 3-4 0
Modelovanie tvorby programu hodnotového manažmentu 2018 IMN doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2-6 2
OptSim - softvérový nástroj na návrh dopravných systémov IS, InIS doc. Ing. Michal Koháni, PhD. 2-6 7
Aplikácie rozšírenej reality IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2-5 10
Analýza veľkých dát IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 4-7 1
Vplyv technológie IoT na riadenie procesov v podniku (2018) IMN doc. Ing. Milan Kubina, PhD. 1-6 4
Industry 4.0 – postavenie a úloha služieb 2018 IMN, IS doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 1-4 4
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov InIS, IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 5
Výučbový model terminálu intermodálnej prepravy IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
On-line simulácia dopravných systémov IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 1
On-line systém pre správu športových súťaží IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-4 12
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI