Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Manažment pasív vybraného podniku (2019) IMN doc. Ing. Anna Jacková, PhD. 2-3 0
Aplikácia informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a prognózu implementácie princípov spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) - pre zameranie hospodárska informatika IS doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 2-4 0
Implementácia a vplyv technológie Blockchain na riadenie procesov v podniku -2019 IMN doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 2-4 0
IDS: Rozpoznávanie objektov z pohybujúceho sa vozidla IS doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2-3 0
Programovanie vstavaných systémov PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-4 0
Programovanie vstavaných systémov II PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-3 0
Aplikácia pre spracovanie údajov z meraní elektrických zariadení IS doc. Ing. Karol Grondžák, PhD. 2-3 0
IN.PRO – Interaktívny nástroj na podporu rozhodovania IS, IIS doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-6 0
Analýza rozsiahlych dát v priemysle a službách IS, IIS doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 0
VOLTA - DátoVo založená analýza a OptimaLizácia sieTe nAbíjacích staníc IS, IIS doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 0
Využie informačných technológií pri finančnom plánovaní (Podniková informatika) IS doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 3-4 0
Modelovanie tvorby programu hodnotového manažmentu 2019 IMN doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2-8 0
OptSim - softvérový nástroj na návrh dopravných systémov IS, IIS doc. Ing. Michal Koháni, PhD. 2-6 0
Interaktívna simulácia hromadnej dopravy IS, IIS doc. Ing. Michal Koháni, PhD. 1-3 0
Informačné a komunikačné technológie v športe a ich využitie v športovom manažmente IMN doc. Ing. Michal Varmus, PhD. 2-6 0
Aplikácie rozšírenej reality IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2-5 0
Analýza veľkých dát IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 4-7 0
Digitálny podnik ako výzva pre manažérov podniku – Industry 4.0 na Slovensku IMN doc. Ing. Milan Kubina, PhD. 2-6 0
Industry 4.0 – postavenie a úloha služieb 2018 IMN, IS doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 1-4 0
Benchmarking v službách IMN, IS doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 1-3 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI