Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2020/2021


Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Značkovanie vo videu PI, IS Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 0
Zdravotná politika v SR (2020) IMN Ing. Lukáš Falát, PhD. 1-4 7
Zážitkové vyhodnocovanie štatistických dát IS, IIS doc. RNDr. Štefan Peško, CSc. 3-5 0
Webová aplikácia pre manažérsku hru IS Ing. Patrik Hrkút, PhD. 1-3 7
Web MMO hra bomber IS, IMN Ing. Matej Meško, PhD. 4 5
WEB aplikácia pre podporu HR procesov IS doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 2-3 7
Vývojové prostredie pre jazyk JAVA IS Ing. Monika Václavková, PhD. 3-6 8
Vývoj vybraných podsystémov robotickej platformy PI Ing. Peter Šarafín, PhD. 2-4 4
Vývoj vstavaných systémov PI prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 1-4 1
Vývoj praktických aplikácií v jazyku Lua IS RNDr. Rudolf Blaško, PhD. 3-6 0
Využitie strojového učenia pri diagnostikovaní chorôb (2018) IS Ing. Lukáš Falát, PhD. 2-6 0
Využitie informačných systémov pre zvýšenie ekonomickej výkonnosti s akcentom na riadenie zamestnávania znevýhodnených skupín občanov na trhu práce a riadenie efektívnosti ľudského kapitálu - 2020 IMN, IS prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 2-5 5
Využie informačných technológií pri finančnom plánovaní (Podniková informatika) IS doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 3-4 0
Výučbový model terminálu intermodálnej prepravy IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
VOLTA - DátoVo založená analýza a OptimaLizácia sieTe nAbíjacích staníc IS, IIS prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 0
Virtuálne sieťové laboratórium ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-4 12
Virtuálne laboratórium finančnej gramotnosti IS RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 3-5 0
Virtualizácia, cloud a OpenStack ASI, IS Ing. Marek Moravčík, PhD. 2-3 9
V2I (Vehicle to Infrastructure) communication ~ Smart City IS, PI prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 1
Tvorba umelej inteligencie pre počítačové hry IS, IIS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-4 20
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI