Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Pravdepodobnostná robotika PI Ing. Jana Milanová, PhD. - 0
Hybridný multirobotický systém PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 0-3 0
Firemný dochádzkový systém PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1 0
Sociálna stena PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1 0
Hra pre zariadenia s OS Android PI Ing. Samuel Žák 1 0
Internetový obchod poskytujúci dáta tretích strán PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1 0
Senzorika znečistenia ovzdušia PI Ing. Peter Šarafín, PhD. 1 0
Osvetľovacie LED makro PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1 0
IoT systém pre inteligentnú domácnosť PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1 0
Neurálne rozhrania PI, ASI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-10 0
Výučbový model terminálu intermodálnej prepravy IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
Multimediálne komunikačné platformy nad SIP ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 0
Simulátor logických obvodov - aplikácia pre OS Android PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 0
Systém virtuálneho sieťového laboratória ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 0
Vzducholoď ako prostriedok na riešenie rôznych úloh IKT PI, IS Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-2 0
Senzorický systém pre monitoring parametrov prostredia vozovky PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-2 0
Aplikácie pre OS Android - automatizovaný návrh kombinačných logických obvodov PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 0
Daňová bezpečnosť pri tržbách evidovaných prostredníctvom ERP IS Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-2 0
Licenčný server pre potreby súčasných aplikácií IS Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-2 0
Presné meranie a záznam telesnej teploty PI doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD. 1-2 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI